Katsushika Hokusai: The Great Wave off Kanagawa

Klassische Sammlung